Provgranskning

För Göteborgs Universitet har jag sedan 2011 granskat och jämfört ämnesprov i tyska, franska och spanska för årskurs 9, för att se till att de håller samma nivå. Det har varit möjligt för mig, eftersom jag under åren 2004-2016 har undervisat i alla tre språken parallellt på Montessoriskolan i Falun och har lärarlegitmation i alla tre språken. Med denna trippelkompetens i bagaget åtar jag mig gärna provgranskningsuppdrag.